Description

स्थळाचे नाव: महादेव मंदिर, चौंडी

 

स्थ महात्म्य: हेमाडपंथी मंदीर

 

ठिकाणाचा प्रकार: मंदिर

माहिती: 

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मारकाच्या बाजूस हे एक प्राचीन हेमाडपंथी महादेव मंदीर आहे. तेथील बांधकाम, त्याची बांधकाम शैली प्रेक्षणीय आहे. उंचावर असलेल्या या मंदीरात सभामंडपात मोठी नंदीची आकर्षक मुर्ती असून आतमधील गाभाऱ्यात महादेवाची पिंड आहे. दगडी बांधकाम असल्याने या मंदीराच्या गाभाऱ्यात खूप थंडावा जाणवतो. स्थापत्य शास्त्राचा उत्तम नमुना येथे दिसून येतो.

 

सण/उत्सव:

  • महादेव मंदिरामध्ये महाशिवरात्र महोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडतो.
  • श्रावणी सोमवार.

स्थानिक वैशिष्ट्ये:

शेजारीच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जन्मस्थळ, स्मारक व चित्र सृष्टी.

Photos